Regulamin

Ważny od dnia 01.11.2013

Prosimy wszystkich chcących dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym o przeczytanie niniejszego Regulaminu. Pragniemy, aby zakupy dokonywane przez naszych klientów były łatwe i przyjemne, dlatego też poniżej staramy się podać wszystkie informacje, które mogą być potrzebne, aby dokonać przemyślanego zakupu.

1. Wstęp

1.1 Właścicielem witryny www.englishchesterfieldsofa.com jest firma Ogrodowy Salon Andrzej Łaniecki, ul. Kilińskiego 3/4, 86-300 Grudziądz; ul. Szczęśliwicka 31/22, 02-353 Warszawa, NIP: 876-204-50-63, REGON: 340890789.
1.2 Niniejszy regulamin tyczy się zakupów dokonywanych na stronie www.englishchesterfieldsofa.com, jak również korzystania z tej witryny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z zamówienia

2.1 Osoby fizyczne mają prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez konsumenta towaru poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia. Od dnia wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu obie strony mają 14 dni na wzajemny zwrot świadczeń: Sprzedający na zwrot należności, Kupujący na zwrot towaru.

Aby zrezygnować z zamówienia, prosimy o przesłanie rezygnacji na adres email info@englishchesterfieldsofa.com lub w formie pisemnej na adres: Ogrodowy Salon Andrzej Łaniecki, ul. Kilińskiego 3/4, 86-300 Grudziądz oraz o odesłanie zamówionych towarów w ustalonym terminie na adres: Ogrodowy Salon, ul. Rybacka 14, 86-300 Grudziądz. W takim wypadku niezwłocznie zwrócimy pełną cenę równą wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy do klienta. Od klienta oczekuje się rozsądnego obchodzenia się z produktami. Bezpośrednie koszty odebrania produktów zostaną doliczone, jeżeli klient nie będzie skłonny odesłać produktów na własny koszt lub odeśle produkty na koszt naszej firmy.

2.2a Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów przewiduje pewne wyłączenia spod prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, które są wiążące w przypadku braku odmiennej umowy pomiędzy stronami w tym zakresie. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy, prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w przypadkach:
– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, innymi słowy, usług lub towarów zindywidualizowanych na specjalne zamówienie klienta
– za produkty standardowe uznaje się produkty ze skórą antyczną, kółkami standardowymi oraz ćwiekami antycznymi. Wszystkie inne wykończenia oraz skóry traktowane są jako produkty spersonalizowane.

2.2 Skutkiem odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest „powrót“ do stanu sprzed zawarcia umowy, tzn. umowę taką uważa się za niezawartą , a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów). Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (konsument – zakupionego towaru, a sklep internetowy – otrzymanej zapłaty). Zwrot świadczeń powinien być dokonany w stanie
niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego zarządu

2.3 Jeśli spersonalizowane zamówienie zostanie anulowane przed dostawą rezerwujemy prawo do zatrzymania części lub całości zapłaconej już kwoty, aby pokryć poniesione koszty.

3. Płatności oraz cena

3.1 Wszystkie płatności są dokonywane poprzez przelew bankowy na numer konta, który wskazano na stronie internetowej oraz potwierdzeniu zamówienia, bądź fakturze Proforma.
Moment przesłania zaliczki równej 50% wartości zamówienia uważany jest za datę złożenia zamówienia.
Na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą należy uregulować pozostałą należność.
Dane do płatności za zamówienie to:

Ogrodowy Salon
Andrzej Łaniecki
ul. Kilińskiego 3/4
86-300 Grudziądz

Nr konta ING Bank Śląski SA
83 1050 1764 1000 0090 7906 1694

3.2 Cena za produkt jest zgodna z wartością podaną na stronie internetowej oraz zawiera podatek VAT.

4. Zamówienie

4.1 Zamówienia dokonuje się poprzez dodanie produktów do koszyka, podanie danych zamawiającego i adresu dostawy oraz wysłanie zamówienia ze strony www.englishchesterfieldsofa.com. Metodą płatności jest przelew na konto sklepu internetowego podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

4.2 Informacje dotyczące tekstu umowy
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.englishchesterfieldsofa.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz  potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do łączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

4.3 Wymiary

4.3.1 Wymiary wszystkich produktów są podane na stronie www.englishchesterfieldsofa.com, jednakże z uwagi na ręczny proces produkcji, wymiary gotowego produktu mogą się nieznacznie różnić od wartości podanych na stronie.

4.4 Jakość

4.4.1 Jako, że każdy indywidualny produkt jest wykonywany ręcznie, drobne odchylenia w kolorze, rozmiarze oraz wyglądzie pomiędzy produktem, a katalogiem oraz sklepem www.englishchesterfieldsofa.com, mogą mieć miejsce.

4.4.2 Niektóre lekarstwa mogą powodować wzrost wydzielin skórnych, które z kolei mogą mieć negatywny wpływ na powierzchnię skóry.

4.4.3 Niektóre środki polerujące oraz odświeżacze powietrza mogą naruszyć skóry oraz tkaniny – wszystkie takie produkty powinny być używane z dala od przykrytych tkaniną mebli.

4.4.4 Ekspozycja na bezpośrednie i pośrednie działanie promieni słonecznych wpływa na powierzchnię skóry w różnym stopniu, zwykle prowadząc do wyblakłości.

4.4.5 Wszystkie produkty z jednego zamówienia są wykonywane z jednej partii skóry, aby zapewnić jednolitość koloru. Jako, że partie skóry mogą się różnić, nie możemy zapewnić identyczności odcienia skóry dla mebli zamówionych w różnych terminach.

5. Akceptacja zamówienia

5.1 Zamówienie uważa się za wiążące w momencie otrzymania płatności. Na tym etapie nie ma już możliwości zmiany przedmiotu zamówienia.

6. Dostawa

6.1 Termin dostawy zamówienie to standardowo 6-8 tygodni.  Jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego terminu w razie nieoczekiwanych opóźnień logistycznych.

6.2 Koszty dostawy na terytorium Polski wynoszą:

  • 450 zł – stoliki i podnóżki
  • 750 zł – krzesła i fotele
  • 950 zł – sofy 2 osobowe oraz  i szezlongi
  • 1050 zł – sofy 3 osobowe
  • 1150 zł – sofy 4 osobowe
  • 1650 zł – narożniki

Przy zamówieniu na więcej niż 1 produkt koszt dostawy to suma:

  • 100% ceny dostawy największego produktu
  • 50% ceny dostawy pozostałych produktów

6.3 Produkty zostaną dostarczone do wskazanego pomieszczenia. Dostęp z zewnątrz do danego pomieszczenia powinien być na tyle szeroki oraz niezastawiony, aby umożliwić dostawę. Wszystkie figury, pomniki, meble oraz obrazy, które mogą być uszkodzone podczas dostawy powinny być usunięte na czas dostawy.

6.4 Dywany oraz wykładziny w miejscu dostawy powinny zostać przykryte materiałem wytrzymałym na obuwie zewnętrzne. Z uwagi na przepisy BHP pracownicy dostarczający meble muszą nosić odpowiednie obuwie przez cały czas.

6.5 W razie rezygnacji z zamówionego towaru oraz chęci wymiany na inny, wszelkie różnice w cenie zostaną uwzględnione zgodnie z cennikiem z dnia oryginalnego zamówienia. Opłata za dostawę dostanie doliczona do ponownej dostawy.

7. Wadliwe lub inne niż zamówione produkty

7.1 W przypadku odnotowania wadliwych lub innych niż zamówione produktów, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas drogą mailową. Jeżeli produkty okażą się w istocie wadliwe lub inne niż zamówione, zorganizujemy wspólnie z klientem najlepszą metodę zwrotu towaru do centrali naszej firmy oraz wymienimy produkty na fabrycznie nowe w najszybszym możliwym terminie.
7.2 Dokumentem sprzedaży towaru i jednocześnie dowodem zakupu niezbędnym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

8. Własność intelektualna

8.1 Posiadamy pełne prawa autorskie do wszystkich zdjęć, grafik, schematów, tekstów oraz logo dostępnych na stronie www.englishchesterfieldsofa.com. Zawartość strony może być reprodukowana tylko dla domowego użytku. Używanie zasobów naszej strony internetowej w charakterze komercyjnym, zarobkowym lub publicznym jest możliwe tylko po otrzymaniu uprzedniej zgody w formie pisemnej.

9. Gwarancja

Gwarancja jakości materiału oraz wykonania na drewnianą ramę wszystkich produktów, biorąc pod uwagę standardowe zużycie materiału, wynosi 10 lat od daty dostawy. Wszystkie inne elementy posiadają 2 letnią gwarancję jakości materiału oraz wykonania, biorąc pod uwagę standardowe zużycie materiału.